BRC

Certifikát BRC (British Retail Consorcium) stanovuje jednotná pravidla pro organizace dodávající potraviny do obchodních řetězců, stravovacích zařízení nebo potravinářského průmyslu. Předmětem certifikace BRC Food je výroba a nakládání s nebalenými produkty včetně jejich prvního balení. Jeho cílem je zajistit nejvyšší možnou míru ochrany spotřebitele. K recertifikaci BRC dochází jednou ročně.
© P + P spol. s r.o., 1991 – 2022. Vytvořilo