BRC

Certifikát BRC stanovuje jednotná pravidla pro organizace dodávající potraviny do obchodních řetězců, stravovacích zařízení nebo potravinářského průmyslu. Předmětem certifikace BRC Food je výroba a nakládání s nebalenými produkty včetně jejich prvního balení. Jeho cílem je zajistit nejvyšší možnou míru ochrany spotřebitele.

K recertifikaci BRC dochází jednou ročně.

© P + P spol. s r.o., 1991 – 2024. Vytvořilo