Service Provider

Nabízíme komplexní služby pro firmy dodávající ovoce a zeleninu do obchodních řetězců. Zajišťujeme kontinuální dodávání ovoce a zeleniny do retailových distribučních center ve
Střední Evropě.

Administrace

Vykládka

Vstupní kvalitativní
kontrola

Skladování

Štítkování

Výstupní kvalitativní
kontrola

Nakládka

Přeprava

Balení

Třídění

© P + P spol. s r.o., 1991 – 2024. Vytvořilo